Vores værdier

Værdierne der tegner HÖJSKOLENDK er ikke blot ord på vores hjemmeside. De udgør et stærkt fundament for både hverdag, vores højskoleophold og alle de mennesker der er en del af vores højskole.

Vores værdier

I arbejdet med en moderne højskole giver det god mening at være bevidst om sine grundværdier.

Hvad enten du er elev, der overvejer et ophold, forælder, familie eller samarbejdspartner, så kan du her læse mere om de værdier, der tegner HÖJSKOLENDK og menneskene bag.

Ligeværd & Respekt
Vi tror på at alle er det samme værd i kraft af vores natur som mennesker, der ønsker det samme af livet, fx anerkendelse, kærlighed og meningsfuldhed. Ligeværdighed inspirerer mennesker til at tro på sig selv og er et vigtigt udgangspunkt for at skabe mere selvværd og selvaccept i os alle.

På samme tid er respekt fundamentet i et højskolefællesskab, der bringer mennesker med forskellige baggrunde sammen, både på de enkelte elevhold, samt i deres møde med fremmede kulturer. ”Leave No Trace” er ét eksempel og fortæller os vigtigheden af at besøge og efterlade et sted respektfuldt.

Integritet & Ærlighed
At tilbyde højskoleophold i udlandet og dannelsesrejser til unge mennesker er i høj grad baseret på tillid til fx ansvarlighed, økonomi og aftaler. Og tillid skabes med integritet – nemlig når vi gør det vi siger og siger det vi gør. Integritet er klar sammenhæng mellem handlinger, værdier, principper, leveregler og kommunikation og sammen med tillid og ærlighed er det afgørende for os i det rejsefællesskab, som længerevarende højskoleophold på udlandsdestinationer skaber. Her er vi langt væk hjemmefra og bliver næsten med det samme hinandens nærmeste familie i såvel undervisning som fritid.

Mod & Rummelighed
Der skal en stor portion mod til åbent at turde møde sig selv i livet med alle dets udfordringer, forandringer og uforudsete hændelser. I særdeleshed skal der mod til at forlade sin tryghedszone – hvad enten det er at forlade sin familie og venner i Danmark for en stund på et rejseeventyr, lade adrenalinen pumpe med adventure eller dele noget personligt i vores fællesskab.

På lange rejser, et godt stykke væk fra vante rammer, har vi samtidigt brug for at kunne rumme os selv, vores nye venner og mennesker, der fx har en anden religion, kultur eller værdisæt end os selv. Den dybere kontakt mellem mennesker er afgørende for at skabe en tryg relation, og samvær præget af varme, nærvær og opmærksomhed bevirker at vi kan nå derind, hvor vi ikke bare med hovedet kan forstå, men reelt mærke hinanden.

Fællesskab & Sjov
Alle mennesker er afhængige af at være en del af et fællesskab – et sted man ”hører til” – for tætte relationer og fællesskaber er afgørende for, om vi har det godt. I HÖJSKOLENDK er det særdeles vigtigt, at alle elever føler sig inkluderede, ligeværdige og trygge på vores rejser og det er vigtigt for os, at alle tager ansvar for fællesskabet og at vi sammen gør det stærkere – hver eneste dag. Et stærkt fællesskab giver mulighed for udvikling, udfordring og udfoldelse og plads til bare at være sig, som man er.

Livet skal også være sjovt og vi må aldrig glemme – blot fordi vi er voksne – at lege, grine og juble. Vi tager ikke os selv alt for alvorligt, og med et strejf af lethed i livet, skal der være plads til humor og skøre indfald i både hverdag på kontoret og på vores højskoleophold.